NASI SPECJALIŚCI

dr n. med. Krzysztof Szalecki

neurochirurgia

5/5
(0 ocen)

Od 2012 roku specjalista neurochirurgii w Klinice Nowotworów Układu Nerwowego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie. W latach 2012-2018 pracował jako asystent w Klinice Neurochirurgii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalizację z Neurochirurgii uzyskał w 2018 r. pod kierownictwem prof. Tomasza Mandata w Klinice Neurochirurgii IPiN. W 2018 roku uzyskał tytuł Doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy pt:” Zastosowanie Głębokiej Stymulacji Mózgu w Leczeniu Dystonii\”. W trakcie swojej pracy zawodowej zdobył kompleksową wiedzę i doświadczenie w leczeniu schorzeń układu nerwowego. Swoje umiejętności doskonalił w trakcie licznych kursów i staży kierunkowych między innymi w Uniwersytecie Medycznym w Seulu czy Ichilov Medical Center w Tel Avivie. Prowadził dwuletnią Obserwację Chorych z Rozpoznaniem Dystonii Uogólnionej i Dystonii Uogólnionej z Mutacją PKAN”. Dr Szalecki przeprowadza operacje z zakresu chirurgii kręgosłupa, neuroonkologii, chorób nerwów obwodowych i chorób naczyniowych OUN. Szczególnym zainteresowaniem dr Szaleckiego jest leczenie bólu z użyciem metod małoinwazyjnych i chirurgicznych w tym blokady, zabiegi lezyjne ( termolezja) oraz wszczepianie działających przeciwbólowo stymulatorów. W zespole Global Teleclinic pełni rolę dyrektora medycznego i odpowiada za kontakt z lekarzami i nadzór nad dokumentacją medyczną.

Prowadzi konsultacje w językach:

polski, angielski

Przyjmuje pacjentów w wieku:

od 18 roku życia
Zajmuje się leczeniem chorób:
bóle kręgosłupaprzepuklina kręgosłupadyskopatiachoroby kręgosłupaból plecówurazy kręgosłupastenoza kanału kręgowegoguzy rdzenia kręgowegoguzy mózgutętniakikręgozmyknowotwory rdzenia kręgowegonowotwory układu nerwowegonerwobólpolineuropatiaprzepuklina oponowo-rdzeniowadystonie